Cz En

Pracoviště

Laboratoř aplikovaných výpočtů

prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.

Vedoucí:

Pracovníci:

prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D., Ing. Lukáš Zach Ph.D., Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D., Ing. Petr Tichý Ph.D., Ing. Tomáš Goldmann PhD

Popis:

Laboratoř aplikovaných výpočtů (LAV) působí v rámci Laboratoře biomechaniky člověka, která je součástí ČVUT v Praze Fakulty strojní. Laboratoř je plně vybavena špičkovým hardwarovým a softwarovým vybavením tak, aby zde mohly být prováděny náročné výpočtové analýzy pomocí metody konečných prvků MKP (Abaqus, Ansys). Provádíme statické, dynamické nebo teplotní výpočty pro konstrukce či jednotlivé komponenty. V rámci těchto výpočtů jsme schopni stanovit deformace, intensitu napětí, vyhodnotit kritická místa apod. V naší laboratoři také provádíme simulace a analýzy pohybu (SIM), kde jsou zjišťovány kinematické veličiny a silové účinky působící části pohybového systému a jejich náhrad.

Dále jsou zde dostupné moderní metody návrhu strojních součástí a zařízení pomocí CAD technologií (Unigraphics, ProEngineer). Pracovníci laboratoře spolupracují se strojírenským, biomedicínským, automobilovým a leteckým průmyslem. Ve spolupráci s externími firmami působícími v medicínském a biomedicínckém odvětví průmyslu, ale i přímo s lékaři je prováděn vývoj lékařských nástrojů, měřících zařízení, ortopedických pomůcek a zvláště implantátů a kloubních náhrad. Výsledky simulačních analýz jsou také s úspěchem využívány pro sportovní a terapeutické aplikace.

Software:
ABAQUS 69, ANSYS 11., TrueGrid®, SIM, Unigraphics, AutoCAD, AMIRA, Mimics 12.2, Intel Fortran Compilator 11.1, IMSL Fortran Numerical Library 6.0

Hardware:
2x server HP ProLiant DL785 G5; 8 procesorů AMD Opteron 8378, 4-jádrové, 2.4 GHz; 64 GB paměti RAM; 1 TB diskové kapacity 2x 64-bitový server Opteron; 4 procesory AMD 848, 2.2 GHz; 16GB RAM

Spolupráce:

Medin, a.s.; Medin Orthopaedics, a.s.; Beznoska, s.r.o.; ELLA-CS, s.r.o.; Saint-Gobain Advanced Ceramics; LASAK, s.r.o.; ProSpon, spol. s.r.o.; Erilens, s.r.o.; HVM Plasma,spol. s.r.o.; DUO CZ, s.r.o.; LETOV Letecká výroba, s.r.o.; Videris, s.r.o.

Projekty v realizaci