Cz En

Muskuloskeletární systém a jeho náhrady

Konečněprvková analýza rostoucích náhrad stehenní kosti

Popis projektu:Model rostoucí femorální náhrady

Výzkum je zaměřen na konečněprvkovou analýzou rostoucí onkologické endoprotézy stehenní kosti určené pro pacienty s rozsáhlou resekcí vlivem rakovinového onemocnění. Výchozím zdrojem pro zatěžování jsou pevnostní výpočty vycházející z normy ISO 7206-4:2002.

prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.Ing. Lukáš Zach Ph.D.

Řešitelé:

ProSpon, s.r.o.

Spolupráce:

Literatura: