Cz En

Nadační fond pro biomechaniku člověka

Logo nadačního fondu

Nadační fond byl zřízen v roce 1999 Fakultou strojní ČVUT v Praze a Československou společností pro biomechaniku při ČSAV.

Sídlo nadačního fondu je: Technická 4, 166 07 Praha 6
IČO nadačního fondu je: 45770824

Účelem nadačního fondu je podpora:

  • projektů základního výzkumu v oboru biomechaniky;
  • odborných stáží studentů, doktorandů, pedagogů a odborníků na tuzemských i zahraničních pracovištích;
  • účasti odborníků z oblasti biomechaniky na vědeckých konferencích na národní i mezinárodní úrovni;
  • zvýšení informovanosti a vzdělávání odborníků z oboru biomechaniky;
  • publikační činnosti vědeckých pracovníků.

Hlavním představitelem Nadačního fondu pro biomechaniku člověka je Prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc.

Nadační fond každoročně vyhlašuje soutěž pro mladé vědecké pracovníky a studenty ve věku do 35 let o cenu za nejlepší disertační práci, která je přínosem v oblasti biomechaniky člověka, s názvem:

"Cena prof. Valenty a prof. Čiháka"

Vítěz získá finanční odměnu 40 000,- Kč.

Požadavky:

  • věk do 35 let
  • disertační práce se zaměřením na biomechaniku člověka

Pro zařazení do soutěže je nutné zaslat v termínu na e-mail: svatava.konvickova@fs.cvut.cz:

  • disertační práce ve formátu pdf
  • životopis
  • soupis publikací