Cz En

Pracoviště

Laboratoř forenzní biomechaniky

Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D.

Vedoucí:

Pracovníci:

Ing. Tomáš Goldmann PhD, Ing. Petr Tichý Ph.D.

Popis:

Fakulta strojní ČVUT v Praze prostřednictvím Ústavu mechaniky biomechaniky a mechatroniky zpracovává znalecké posudky v oboru biomechanika, forenzní biomechanika.

Na vyžádání provádíme analýzy, pohybové studie a simulace lokomoce člověka, které mohou sloužit k objasnění neznámých ukazatelů vzniklých převážně trestnou činností. Řešíme zejména studie “pádů z výšky”, jejich možné příčiny, dále analýzy pohybu možných pachatelů, rozměrové analýzy, analýzy pohybu z obrazových záznamů apod.

Dále se zabýváme posuzováním životnosti a spolehlivosti implantabilních zdravotnických prostředků (dentální inplantáty, kloubní náhrady a dalších artificiálních komponenty).

Fakulta strojní ČVUT v Praze je zapsána v seznamu znaleckých ústavů pro obor biomechanika.

Spolupráce:

Projekty v realizaci