Cz En

Ing. Lukáš Zach Ph.D.

111_thumb
Profil:

Odborná problematika:

Biomechanika kloubů člověka a jejich totálních, částečných a tumotových náhrad, statické a dynamické napěťové analýzy metodou konečných prvků.

Členství ve vědeckých společnostech:

  • Česká společnost pro biomechaniku
Pracoviště: Laboratoř aplikovaných výpočtů;
Tel.: +420 224 352 542
Fax:
E-mail: lukas.zach@fs.cvut.cz
Osobní stránky: http://fsh.fsid.cvut.cz/~zachluka/cv/cven.htm
Zpět