Cz En

Dentální a orofaciální systém

Vývoj nových dentálních implantátů

Popis projektu:Model úlohy

Deformace spongiózní kosti

  Jako součást vývoje zumbího implantátu byla navržena statická konečněprvková napěťová a deformační analýza čtyř typů zubního implantátu lišící se v materiálu, ze kterého je vyroben pilíř implantátu. Celý implantát byl usazen v čelisti.

Varianty implantátu:

 

  • UHMVPE  
  • PEEK  
  • Ti6Al4V  
  • β-titan  

Výsledky práce navrhli vhodné úpravy geometrie implantátu pro jednotlivá materiálová řešení.

 

prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.Ing. Lukáš Zach Ph.D.

Řešitelé:

Spolupráce:

Literatura: