Cz En

Muskuloskeletární systém a jeho náhrady

Rekonstrukce dlouhých kostí a periprotetických zlomenin s využitím osteosyntetických materiálů - Trauma I

Popis projektu:

Navržený projekt řeší komplexním způsobem problematiku zlomenin dlouhých kostí. Podstatou projektu je návrh nových implantátů a instrumentária, stanovení optimálních podmínek pro jejich návrh z pohledu anatimie lidského organismu a vlastností kostí, využití možného zpracování a povrchových úprav konstrukčních materiálů, optimalizace operačních metod pro snížení zátěže pacienta i operatéra. Výzkum a vývoj je interdisciplinární v kombinaci s experimentálním preklinickým testováním včetně použití počítačových modelů pro ověření vlastností vyvíjených implantátů.

Ing. Radek Sedláček, Ph.D.Ing. Pavel Růžička, Ph.D.Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D.

Řešitelé:

Medin a.s.

Spolupráce:

Literatura: