Cz En

Granty

 • GA106/03/0958 Aplikace tkáňové biofluidiky v inovaci biomateriálů (Růžička Pavel)
 • GA106/03/1167 Kompozitní materiály na bázi skelných tkanin a siloxanové matrice jako náhradní a spojovací prvky v ortopedii (Sochor Miroslav)
 • GA106/04/1181 Identifikace materiálových vlastností cévních stěn (Konvičková Svatava)
 • GA106/05/2174 Výzkum biokompatibilních materiálů vhodných pro výrobu nového typu spinální náhrady (Michalec Jiří)
 • GP106/06/P304 Měření mechanických vlastností biologického materiálu optickými vláknovými senzory (Vilímek Miloslav)
 • GA106/06/0849 Analýza žvýkání z hlediska jeho vlivu na materiály a postupy používané při sanaci v dutině ústní (Konvičková Svatava)
 • GA106/06/1576 Porézní kompozitní materiály s polyamidovou výztuží a siloxanovou matricí s nano-hydroxyapatitem jako biomateriály (Sochor Miroslav)
 • GA106/08/0557 Materiálové vlastnosti žil a jejich remodelace (Konvičková Svatava)
 • GAP108/10/1296 Vývoj a charakterizace aktivních hybridních textilií s integrovanými NiTi vlákny mikronových průměrů s nanozrnnou strukturou (Chlup Hynek)
 • GAP108/10/1457 Kompozitní materiály transparentní vůči rentgenovému záření a vysoce odolné proti opakované sterilizaci pro použití v lékařství (Sochor Miroslav)
 • KONTAKT 9-06-13 Biomechanics of femoral Head Necrosis (Daniel Matej)
 • CTU0605112 Biomechanické modely v akustice vokálního traktu (Kryštůfek Jan)
 • CTU0710612 Prezentace výsledků experimentální měření kinematiky segmentu lumbální páteře (Rinke Lenka)
 • CTU0901912 Mechanické zkoušky ultravysokomolekulárního polyethylenu pro ortopedické účely (Bouda Tomáš)
 • FT-TA/087 Komplexní výzkum biomechanických podmínek aplikace umělých skeletárních náhrad, interakce náhrad s organismem (Konvičková Svatava)
 • FT-TA3/131 Řešení problematiky páteřních onemocnění z pohledu degenerativních a poúrazových stavů s využitím poznatků tkáňového inženýrství, biomechaniky obratlů, osseointegrace umělých náhrad a studia důvodů jejich selhání (Konvičková Svatava)
 • FI-IM4/125 Stanovení základních podmínek pro výzkum a vývoj umělých náhrad kolenních a kyčelních kloubů při onkologickém onemocnění kostní tkáně v oblasti kloubního spojení (Konvičková Svatava)
 • FI-IM4/233 Řešení problematiky rekonstrukce dlouhých kostí a periprotetických zlomenin s využitím osteosyntetických materiálů a operačních postupů umožňujících aplikaci navigované operační techniky (Konvičková Svatava)
 • FI-IM5/139 Řešení biomechanických poměrů kloubních spojení ruky a nohy - vývoj náhrady kloubu zápěstí a náhrad malých kloubů ruky a nohy (Konvičková Svatava)
 • FI-IM5/142 Řešení problematiky čelistní chirurgie z pohledu degenerativních, onkologických a poúrazových stavů a zubní implantologie vývoj náhrady temporomandibulárního kloubu a zubních náhrad (Konvičková Svatava)
 • FI-IM5/160 Řešení destruktivních onemocnění meziobratlových plotének - vývoj spinálních implantátů a fixačních prvků (Konvičková Svatava)
 • FR-TI1/463 Výzkum, vývoj a verifikace metod pro návrh, konstrukci a technologii výroby dílů z vyztužených termoplastů na pokročilých aplikacích ve vybraných oborech (Růžička Milan)
 • FR-TI3/062 Vývoj a inovace lokomočních pomůcek (Horák Zdeněk)
 • FR-TI3/221 Řešení problematiky necementované náhrady kolenního kloubu, optimalizace vazby implantát osteointegrační povrch kostní tkáň (Konvičková Svatava)
 • MEB090613 Klinicky orientována biomechanická analýza aseptické nekrózy hlavice femuru (Daniel Matej)
 • MEB090902 Klinicky orientována biomechanická analýza fraktur acetabula (Daniel Matej)
 • MEB091143 Nanomechanika a elektrostatika interakcí mezi implantáty a živými tkáněmi (Daniel Matej)
 • MSM6840770012 Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II (Konvičková Svatava)
 • NB7508 Vliv estrogenů na mechanické vlastnosti a biochemické ukazatele kostního obratle u potkaních samců (Michalec Jiří)
 • NT13302 Optimalizace fysikálních charakteristik cévních náhrad pro nízké průtoky (Chlup Hynek)
 • NT14189 Neočekávané komplikace ortodontických fixních retainerů (Horák Zdeněk)
 • NT14505 Analýza defektů viscerální pánevní fascie (Horák Zdeněk)
 • SGS10/247/OHK2/3T/12 Výzkum technických a biologických kompozitních materiálů (Konvičková Svatava)
 • SGS13/176/OHK2/3T/12 Biomechanika struktur lidského těla, jejich náhrad a interakce s blízkým okolím (Konvičková Svatava)
 • TA1010185 Nové materiály a povrchové vrstvy pro bionický návrh kloubních náhrad (Daniel Matej)
 • TA1010860 Řešení problematiky náhrady meziobratlového disku s využitím moderních poznatků, inženýrských metod a progresivních technologií (Horák Zdeněk)
 • TA3010209 Výzkum a vývoj moderních technologií výroby dílů a nových aplikací z high-tech kompozitů s termoplastovou matricí (Sedláček Radek)
 • TA3010752 Řešení problematiky náhrady kyčelní jamky při těžkém poškození acetabula (Růžička Pavel)
 • TA3010930 Technologie injekčního vstřikování biokeramických materiálů pro výrobu komponent implantátů (Konvičková Svatava)
 • TA4010330 Vývoj resorbovatelné kolagen-kalcium fosfátové nanovrstvy s řízenou elucí antibiotik pro zvýšení životnosti implantátů (Horný Lukáš)
 • TA4010879 Vývoj inteligentních endoprotéz se včasnou automatickou detekcí možného selhání (Růžička Pavel)