Cz En

Muskuloskeletární systém a jeho náhrady

Matematický model dolní končetiny s implantovanou závěsnou onkologickou kolenní náhradou

Popis projektu:Model závěsné náhrady kolenního kloubu

Model dolní končetinyy v různých fázích dynamické úlohy

S využitím metody konečných prvků je v tomto výzkumu pracováno na několika modelech závěsné onkologické náhrady kolenního kloubu.  Kvazistatické a dynamické MKP modely vychází při aplikaci okrajových podmínek jak z normy ISO 14243 tak výsledků výpočtů inverzních dynamických úloh provedených rovněž v naší laboratoři.

Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D.Ing. Pavel Růžička, Ph.D.Ing. Lukáš Zach Ph.D.

Řešitelé:

Medin, a.s., Prospon, s.r.o.

Spolupráce:

Literatura:

Zach L., Kunčická L., Růžička P., Kocich R: Design, analysis and verification of a knee joint oncological
prosthesisfinite element model. Computers in Biology and Medicine. 2014, 54, pp. 53-60.