Cz En

Muskuloskeletární systém a jeho náhrady

Matematický model dolní končetiny se zaměřením na kolenní kloub

Popis projektu:Konečněprvkový model kolenní náhrady

Matematický model kolenního kloubu sloužící k verifikaci jednotlivých komponent endoprotézy je sestavován na základě metody konečných prvků. Výzvou je sestavení dynamického modelu, který by zahrnoval všechny tři kosti kolene a nejdůležitější vazy a svaly. Paralelně s tímto projektem probíhá i výzkum v oblasti materiálového modelu UHMWPE, tj. matematického popisu, který zajistí realistické chování výpočetního modelu.

Ing. Pavel Růžička, Ph.D.Ing. Lukáš Zach Ph.D.

Řešitelé:

Medin, a.s.

Spolupráce:

Literatura:

  • Zach L., Konvickova S., Ruzicka P.: FEM design of a location of holes for a direct mesuring of a strain by strain gauges in a tibial plato of a total knee replacement WDM. Czech Technical University in Prague, 2004, 2051/04/09.
  • Zach L., Konvickova S., Ruzicka P.: Determination of boundary conditions needed for mathematical models of a knee joint - simulation of a load in a knee before and after a total knee joint replacement operation. Czech Technical University in Prague, 2004, 2051/04/19.
  • Zach, L, Konvickova, S, Ruzicka, P.: Development of a finite element knee model after a total replacement operation. In Proceedings of the 4th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Bologna: University of Bologna, 2005.
  • Zach L., Konvickova S., Ruzicka P.: FEM model of the total knee replacement stress analysis (part 2). In Summer Workshop of Applied Mechanics - Book of Abstracts. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2005.
  • Zach L., Konvickova S., Ruzicka P.: Sestavení geometrického modelu lidské kosti přehled dostupných nástrojů. Czech Technical University in Prague, 2005, 2051/04/11.
  • Zach L., Konvickova S., Ruzicka P.: Sestavení geometrického modelu lidské kosti. Czech Technical University in Prague, 2005, 2051/04/12.
  • Zach L., Konvickova S., Ruzicka P.: Finite Element Analyses and Other Tests of Ceramic Knee Joint Replacement (WDM System). The 3rd European Medical and Biological Engineering Conference - EMBEC´05. Praha: Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, 2005, vol. 11.