Cz En

Využití neantigenního rybího kolagenu při konstrukci implantátů a jako nosiče léků

Popis projektu:

Kolagen je v medicíně používán už po celá desetiletí. Nejpoužívanější je kolagen bovinní, který má známé nedostatky, jako antigenicitu, alergicitu a přenos zoonóz. Podle publikovaných informací se zdá být slibnou alternativou rybí kolagen. Předpokládá se, že je nízce antigenní, nealergenní a biologicky bezpečnější. Dále má pravděpodobně schopnost depotizace léčiv s možností kontrolovaného uvolňování léčiva . Cílem projektu, je systematicky a experimentálně vyhodnotit chemické, biologické, fyzikální a technologické vlastnosti vybraného rybího kolagenu, především s ohledem na jeho využití při výrobě implantátů a jako nosiče farmak. Na základě znalostí a rozsáhlých zkušeností expertního interdisciplinárního výzkumného týmu, stanoveného pro návrhy v oblasti výroby cévních protéz bude vyvinuta inovativní, bezpečnější, novější a hypoalergenní kolagenová protéza, s možností kontrolovaného uvolňování léčiv. Budou testovány i další výrobky z rybího kolagenu, jako např. pěny a materiály na krytí ran. Tímto projektem očekáváme významný dopad hned na několik odvětví biomedicínského průmyslu

Ing. Hynek Chlup Ph.D.Ing. Josef Šepitka Ph.D.

Řešitelé:

Spolupráce:

Literatura: