Cz En

Muskuloskeletární systém a jeho náhrady

Využití keramiky a β-titanové slitiny ve vývoj v oblasti ramenních náhrad

Popis projektu:Model implantované náhrady

Model

Výsledky napěťové analýzy (β-Ti)

Napětí na keramické hlavici

Výzkum v oblasti ramenních náhrad je zaměřen na dva směry. Prvním je využití tzv. β-titanové slitiny pro výrobu dříku náhrady a druhým bodem výzkumu je využití keramiky v konstrukci kloubní hlavice. Na základě rešerše jsou v konečněprvkových simulacích aplikovány okrajové podmínky vycházející z in-vivo měření.

prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.Ing. Pavel Růžička, Ph.D.Ing. Lukáš Zach Ph.D.

Řešitelé:

ProSpon spol. s r.o.

Spolupráce:

Literatura: