Cz En

Muskuloskeletární systém a jeho náhrady

Výzkum tkání, orgánových struktur a biomateriálů

Medicínské a zdravotní aplikace

Otěr náhrady kloubu palce

Popis projektu:

Model kloubu palce představuje kontaktní dvojici kulička-kulová jamka ze základního materiálu (slitiny Co-Cr-Mo, nebo slitiny Ti) povlakované DLC vrstvou proti jamce ze stejného materiálu nebo plastu (PEEK, PEAK, UHMWPE). Modifikovány jsou jak materiály, tak způsoby zatěžování (přítlačná síla). Vyhodnocována je jednak míra opotřebení (otěru) kontaktních ploch pomocí přesného skenování na zařízení firmy RedLux. Biologická kompatibilita (cytotoxicita) otěrových částic je standardně vyhodnocována ve spolupráci s Fyziologickým ústavem AV ČR. Po určitých časových úsecích jsou odebírány vzorky lubrikantu u kterých se předpokládá výskyt otěrových částic - především částic DLC. Měřící systém xCELLigence (Roche) na Fyziologickém ústavu AV ČR následně vyhodnotí množsví buněk, které proliferují (nebo neproliferují) v odebraných vzorcích. Z toho lze odhadnout časový průběh během "toxicity náhrady" během jejího používání.

model kloubu palce ruky

Ing. Jakub Kronek Ph.D.

Řešitelé:

Fyziologický ústav AV ČR

Medin Orthopaedic, a.s.

ProSpon spol. s.r.o.

HVM Plasma, spol. s.r.o.

 

Beznoska s.r.o.

Spolupráce:

Literatura: