Cz En

Výzkum tkání, orgánových struktur a biomateriálů

Biologicky inspirované nanokompozitní struktury pro obnovu kostní tkáně

Popis projektu:Ukázka navrhovaných nanokompozitů a jejich složek: a) nano hydroxyapatit (20-70nm), b,c) želatinová matrice obohacená nano hydroxyapatitem, d) nanokompozit složený ze želatinové matrice, nano hydroxyapatitu a želatinových nano vláken.

Cílem projektu je příprava biologicky inspirovaného nanokompozitního materiálu pro obnovu kostní tkáně, který imituje reálnou strukturu kosti a zároveň kombinuje výhody nanovláken, makroporézních gelů a bioaktivního anorganického plniva. Materiál je složen z matrice, představované jednak relativně rychle degradovatelnými hydrogely na bázi methakrylátu nebo makroporézním hydrogelem na bázi přírodního kolagenu. Materiál dále obsahuje kolagenní nebo polylaktidová nanovlákna a anorganické CaP plnivo. Kompozity jsou mechanicky testovány a je studován vliv celých kompozitů i jejich jednotlivých jejich složek na adhezi, růst, proliferaci, maturaci, životaschopnost a potenciální imunitní aktivaci osteogenních buněk.

doc. Ing. Tomáš Suchý , Ph.D.

Řešitelé:

Uacute;stav struktury a mechaniky hornin, AV ČR, v.v.i., Fyziologický ústav, AV ČR, v.v.i., Ústav makromolekulární chemie, AV ČR, v.v.i., ELMARCO, s.r.o.

Spolupráce:

Literatura:

  • Suchý T, Balík K, Šupová M, Hrušková D, Sucharda Z, Černý M, Sedláček R. Bioinspired nanocomposite structures for bone tissue regeneration based on collagen, gelatin, polyamide and hydroxyapatite. Engineering of Biomaterials 2009;12(89):13-5.