Cz En

Kardiovaskulární systém a jeho náhrady

Výzkum tkání, orgánových struktur a biomateriálů

Vliv vnitřní stavby cévní stěny na její fyzikální vlastnosti

Popis projektu:Histologický řez žilní stěny. V barvení podle van Gieson jsou dobře patrné (červené) svazky kolagenních vláken.

Naprahování snímku na cílovou složku - kolagen bíle.

Výsledný model rozložení orientací kolagenních fibril v žilní stěně.

Cévní stěna je vrstevnatý materiál obsahující buněčnou a nebuněčnou složku. Buněčná složka zahrnuje především endotelové buňky výstelky a hladkou svalovinu. Oba tyto typy buněk mohou „cítit“ mechanické napětí. To se projevuje adaptací a remodelací cévní stěny při dlouhodobě změněných mechanických podmínkách (syntéza kolagenů fibroblasty). Buňky hladké svaloviny tvoří obvodové prstence, kolem kterých se proplétají zvlněné kolagenní fibrily (jedna z mechanicky nejdůležitější složek). Ve střední vrstvě je toto uloženo ve fenestrovaných elastinových membránách. Stavba cévní stěny závisí na stáří jedince a poloze v těle. Cílem našeho snažení je najít podstatné morfologické parametry, které umožní popis fyzikálních fenoménů pomocí reakce vnitřní struktury na silové působení. Používáme Metody světelné mikroskopie a počítačové analýzy obrazu k tomu, abychom určili uspořádání této struktury.

Ing. Hynek Chlup Ph.D.doc. Ing. Lukáš Horný Ph.D.Ing. Jakub Kronek Ph.D.

Řešitelé:

Ústav soudního lékařství 3. lékařské fakulty UK a FN KVÚstav termomechaniky AV ČR, vvi 

Spolupráce:

Literatura: