Cz En

Nadační fond pro biomechaniku člověka

Logo nadačního fondu

Nadační fond vznikl v roce 1999 transformací Nadace pro biomechaniku člověka zřízené Fakultou strojní ČVUT v Praze a Československou společností pro biomechaniku při ČSAV.

Sídlo nadačního fondu je: Technická 4, 166 07 Praha 6
IČO nadačního fondu je: 45770824

Účelem nadačního fondu je podpora:

  • projektů základního výzkumu v oboru biomechaniky;
  • odborných stáží studentů, doktorandů, pedagogů a odborníků na tuzemských i zahraničních pracovištích;
  • účasti odborníků z oblasti biomechaniky na vědeckých konferencích na národní i mezinárodní úrovni;
  • zvýšení informovanosti a vzdělávání odborníků z oboru biomechaniky;
  • publikační činnosti vědeckých pracovníků.

Hlavním představitelem Nadačního fondu pro biomechaniku člověka je Prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc.

Výroční zprávy o činnosti NF jsou k dispozici ve Veřejném rejstříku (https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=732021). 

Nadační fond každoročně vyhlašuje soutěž pro mladé vědecké pracovníky a studenty ve věku do 35 let o cenu za nejlepší disertační práci, která je přínosem v oblasti biomechaniky člověka, s názvem:

"Cena prof. Valenty a prof. Čiháka"

Vítěz získá finanční odměnu 15 000,- Kč.

Požadavky:

  • věk do 35 let
  • disertační práce se zaměřením na biomechaniku člověka

Do soutěže se lze přihlásit jen jednou.

Pro zařazení do soutěže je nutné zaslat v termínu na e-maily svatava.konvickova@fs.cvut.cz a jana.vondrova@fs.cvut.cz níže uvedené dokumenty ve formátu PDF:

  • disertační práce
  • životopis
  • soupis publikací