Cz En

Ing. Tomáš Goldmann PhD

88_thumb
Profil:

Biomechanika svalově kosterního systému člověka a jeho náhrad včetně náhrad dentálních, strukturální analýza metodou konečných prvků, experimentální výzkum v oblasti tuhých tkání, dentální biomechanika.

Pracoviště: Laboratoř forenzní biomechaniky; Laboratoř aplikovaných výpočtů;
Tel.:
Fax:
E-mail: tomas.goldmann@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Zpět