Cz En

Muskuloskeletární systém a jeho náhrady

Revizní náhrada acetabula – výpočet MKP náhrady s augmentací.

Popis projektu:



Model úlohy

Kontaktní tlaky na povrchu augmentace při 3000 N

Revizní operace dnes představují téměř osm procent z celkového počtu implantací náhrad kyčelního kloubu. Právě augmentace jsou pomocné součásti pánevní náhrady kyčelní endoprotézy určené k řešení složitých revizních operací kyčelního kloubu za použití klasických jamek.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o prvek intenzivně vyvíjený především v posledních letech,  jsou zde navrženy varianty:

  • kompaktní kovová augmentace z slitiny Ti6Al4V;
  • trabekulární kovová augmentace z slitiny Ti6Al4V;
  • polymerní augmentace z PEEK.

Jakkoli všechny typy prošli pevnostním kriteriem, jako potenciálně perspektivní se jeví řešení augmentace z trabekulární Ti slitiny, která podstoupí další vývoj.

 

Ing. Pavel Růžička, Ph.D.Ing. Lukáš Zach Ph.D.

Řešitelé:

ProSpon spol. s r.o.

Spolupráce:

Literatura: