Cz En

Experimentální vybavení

Optický 3D souřadnicový měřicí stroj

Popis projektu:optický 3D souřadnicový stroj RedLux

Ukázka naměřených odchylek geometrie náhrady kolenního kloubu od návrhového CAD modelu

Optický 3D souřadnicový měřicí stroj společnosti RedLux Ltd. je schopen na bázi bezkontaktního měření zrekonstruovat obecnou 3D geometrii kontaktní plochy dílce s vysokou přesností. Zařízení je primárně určeno k rekonstrukci vysoce zakřivených kontaktních ploch dílců náhrad kloubů člověka (náhrada kolenního a kyčelního kloubu včetně jamky) v jejich plném rozsahu tak, aby zrekonstruovaný tvar povrchu umožnil sledování morfologických změn celého povrchu v oblasti výzkumu biotribologie. Použitý princip bezkontaktního snímání konfokální sondou Precitec je bezpečně použitelný pro běžně používané materiály dílců kloubních náhrad a jejich povlaky (nerezavějící oceli, CoCrMo slitina, keramika, uhmwpe, peek, „diamond like carbon“ povlaky, atd.).

Parametry použité konfokální sondy jsou:

  • měřící rozsah - 300 μm;
  • pracovní vzdálenost - 4.5 mm;
  • rozlišení v souřadnici Z - 10 nm;
  • průměr sondy - 15 mm.

Globální přesnosti souřadnicového stroje jsou předně dány použitými mechanickými osami, tzn. výrobcem deklarovaná přesnost je:

  • u rotačních součástí ± 1 μm;
  • u obecných tvarů (např. náhrada kolenního kloubu) 2 μm + 0.1 μm * L/mm.

 

 

 

Ing. Pavel Růžička, Ph.D.

Řešitelé:

Nákup zařízení byl realizován díky podpoře Rozvojového projektu MŠMT C85 - "Meziuniverzitní vzdělávací Centrum komplexního hodnocení vlastností biomateriálů a funkčních povrchů."

http://www.redlux.net/

Spolupráce:

Literatura:

TUKE, Mike, Andy TAYLOR, Anne ROQUES a Christian MAUL. 3D linear and volumetric wear measurement on artificial hip joints - €”Validation of a new methodology. Precision Engineering. 2010, vol. 34, issue. 4, p. 777-783. ISSN 01416359. DOI: 10.1016/j.precisioneng.2010.06.001. Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0141635910000905