Cz En

Kardiovaskulární systém a jeho náhrady

Výzkum tkání, orgánových struktur a biomateriálů

Experimentální vybavení

Biaxiální zkušební stroj pro mechanické testování měkkých tkání a elastomerů

Popis projektu:

U anizotropních materiálů nelze získat věrohodné materiálové parametry pro popis mechanické odezvy při víceosé napjatosti jinak, než při víceosých zkouškách. Ty lze provést například jako inflační-extenzní test se vzorkem trubkovité geometrie (více vizte zde). Nad to je Laboratoř biomechaniky člověka vybavena zkušebním stojem pro dvousé (tahové a tlakové) namáhání Zwick/Roell primárně určeným ke zjišťování mechanických vlastností měkkých tkání (tepen, žil, chlopní, vazů, kůže ap.) a elastomerů. V zásadě je zkouška uskutečnitelná se rovinnými vzorky všech materiálů, pro než jsou relevantní síly do 250N.

Technická data

  • Typy zkoušek

Podle smyslu sil: tah/tlak
Podle počtu sil: 1 osa (běžná tahová zkouška); 2 kolmé osy (biaxiální zkouška); + vryp (kolmo   
                       ke vzorku)
Podle průběhu sil: monotónní, míjivé, pulzující, creepové, relaxační a v čase proměnlivé namáhání

  • Silové snímače

-50 až +50N nebo -250 až +250N
U9B HBM Data sheet
krytí IP 67

  • Aktuátory/posuvy

až 70 mm každým aktuátorem
rychlostí 0 do 30 mm/s
resolution 1 um

  • Extenzometry

interní: laserová interferometrie (Zwick/Roell) nebo videoextenzometr (Zwick/Roell)
http://www.messphysik.com/fileadmin/messphysikdaten/Download/Video_extensometer_en.pdf
http://www.messphysik.com/fileadmin/messphysikdaten/Download/PDS_161_J_en_LSE.pdf

externí: vysofrekveční kamera + analýza obrazu v postprocessingu (Dantec Dynamics)

  • Řízení

vzorkovací frekvence sytému 500Hz, max. frekvence záznamu dat na výstup 100Hz
možnost externího trigru TTL signál

Vzorky

rovinné - max 100x100 mm

  • Doplňky

možnost měření v termostatické lázni
možnost úpravy pro scratchtesty

 

Webová stránka výrobce (koncern Zwick/Roell, divize Messphysik).

Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Horný, Ph.D.
Umístění: Laboratoř kardiovaskulární mechaniky

 

  • Ukázky měření

Jednoosá tahová zkouška silikon-textilního kompozitu vyztuženého nitinolovým drátkem.

Jednoosá tahová zkouška NiTi (nitinol) drátu.

Pull-out test (vytahování výztužného drátu z matrice kompozitu) NiTi filamneta integrovaného do silikon-textilní matrice pro určení míry adheze na rozhraní matrice-vlákno.

Vzorek lidského perikardu při tahové zkoušce.

Jednoosá tahová zkouška latexového proužku s integrovaným optickým vláknem pro FBG měření deformací (experiment porovnával měření deformací pomocí videoextensometru - černobílé proužky na vzorku; 2D digitální korelace obrazu - černobílé tečky nasprejované na povrchu; a FBG).

Dvouosá tahová zkouška vulkanizované pryže (2D rovnoosá deformace).

Počáteční a zdeformovaný stav kaučukového vzorku pro dvojosou tahovou zkoušku (černobílé proužky slouží vestavěnému videoextensometru; vzorek je také nasprejován pro 2D digitální korelaci obrazu, aby se prokázala homogenita pole deformací).

doc. Ing. Lukáš Horný Ph.D.Ing. Hynek Chlup Ph.D.

Řešitelé:

Spolupráce:

Literatura: