Cz En

Kardiovaskulární systém a jeho náhrady

Axiální disperze v kardiovaskulárním systému

Popis projektu:Čast modularniho systému pro sledování disperze latek ve větvených systémech

Řez kanály modularního systému pro sledování disperze latek ve větvených systémech

Distribuce látek krevním řečištěm je jedna z hlavních funkcí kardiovaskulárního systému. Toto šíření je možné simulovat pomocí modelu axiální disperze, představeném G. Taylorem v polovině 20. století. Tento model však není dosud použitelný pro proudění na mezi laminárního a turbulentního typu toku kapaliny či pro šíření látek složitější geometrií potrubního systému. V Laboratoři kardiovaskulární biomechaniky se v současné době zabýváme experimentálním modelováním disperze látky v bifurkaci trubice. Disperze je monitorována metodou měření změn konduktivity po nástřiku solného roztoku do proudu destilované vody.

Ing. Hynek Chlup Ph.D.

Řešitelé:

Spolupráce:

Literatura: