Cz En

Muskuloskeletární systém a jeho náhrady

Test životnosti kyčelního dříku úplné náhrady kyčelního kloubu

Popis projektu:Fotografie měřící sestavy připojené k testovacímu systému MTS MiniBionix 858.02

Mapa rozložení redukovaného napětí HMH v při MKP simulaci statické zkoušky kyčelního dříku Medin

V rámci projektu byla uskutečněna zkouška životnosti kyčelního dříku Medin dle normy ISO 7206-4:2002 (ISO 7206-4:2002 - Determination of endurance properties of stemmed femoral components) a návrh potřebných přípravků. Provedeno bylo i tenzometrické měření při statickém zatížení s amplitudou odpovídající maximální hodnotě zatěžující síly uvedené v normě ISO 7206-4:2002. Naměřené hodnoty deformací byly porovnány s hodnotami deformace vypočtenými MKP analýzou simulující shodnou statickou zkoušku.

Ing. Pavel Růžička, Ph.D.Ing. Radek Sedláček, Ph.D.

Řešitelé:

MEDIN Orthopaedics,a.s.

Spolupráce:

Literatura: