Cz En

Muskuloskeletární systém a jeho náhrady

Výzkum tkání, orgánových struktur a biomateriálů

Experimentální vybavení

Biotribologie kloubních náhrad

Popis projektu:Simulátor

Uspořádání experimentu

Cílem projektu je popsat závislost opotřebení komponent různých materiálových kombinací v závislosti na zvoleném zatěžování, které může u pacientů reálně nastat. Jedná se o nejen o kinematiku a dynamiku předepsanou příslušnou normou, ale také o jiné zatěžovací charakteristiky reprezentující další denní aktivity.

Ing. Jakub Kronek Ph.D.

Řešitelé:

Medin Orthopaedic, a.s.

ProSpon spol. s.r.o.

HVM Plasma, spol. s.r.o.

 Ústav termomechaniky AV ČR

Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Strojní fakulta TU Košice (Sk)

 

Spolupráce:

Literatura: