Cz En

Experimentální vybavení

Digitální 3D korelační systém Q450

Popis projektu:Jednoosá tahová zkouška - 3D.

Jednoosá tahová zkouška - 2D.

Scan korzetu - 3D.

Detekce rychlosti pulzní vlny a inflační test.

Detekce rychlosti pulzní vlny a inflační test.

Digitální 3D korelační systému Q-450 se používá pro bezkontaktní měření obrysů a deformací na 2D nebo 3D površích objektu. Skládá se ze dvou CCD kamer s vysokým rozlišením, měřícího PC s vyhodnocovacím softwarem a speciálního osvětleni. Podmínkou úspěšného měření je vhodný přirozený nebo uměle vytvořený stochastický patern na povrchu měřeného materiálu. Tento vzor je sledován jednou (2D) nebo dvěma (3D) kamerami. Kamerami jsou zaznamenány deformace a změny sledovaného stochastického paternu na povrchu materiálu v důsledku deformace a pohybu objektu. Tyto snímky jsou analyzovány speciálními algoritmy s vysokou přesnost korelace. Výsledkem je soubor údajů, který obsahuje informace o počátečním (referenčním) stavu objektu (geometrii) a o posuvech celého snímaného povrchu objektu ve třech dimenzích. Ze získaných posuvů je prováděna analýza napětí v každém bodě sledovaného povrchu. Systém se před měřením musí pomocí kalibračních terčů kalibrovat. Potom je možné vyhodnocovat  posunutí každého bodu povrchu se sub-pixelovou přesností. V důsledku toho může být napětí lokálně měřeno s citlivostí až 0.01%. Na straně druhé při měření velkých deformací můžeme analyzovat napětí daleko přesahující 100%. Export dat různých funkcí umožňuje další zpracování v externích programech.

Technická data

 • Mobilní systém
 • Měřená oblast: od mm2 od m2 (dle kalibrační desky), nyní od 5 x 5 mm do 300 x 300 mm
 • Výsledky měření: 3D obrysy, 3D deformace, napětí v každém bodě měření
 • Rozsah měřených deformací: od 100 μstrain do násobků původní délky
 • Integrovaný analogový sběr dat: 8 nezávislých analogových kanály, rozlišení 16 bitů
 • Synchronizace (triggering): od ± 0.05 V do ± 10 V
 • Kamery: Nanosense Mk III, čip CMOS, 1280 x 1024 pixel, 10 bit
 • Citlivost měření posuvů (displacement): až 1/100 000 snímaného pole v závislosti na podmínkách měření
 • Citlivost měření napětí (strain): lokálně až do 0,01%
 • Rozlišení / vzorkovací frekvence (Hz): 1280 x 1024 / 1040, 1280 x 640 / 1660, 1280 x 320 / 3330, 1280 x 80 / 13000
 • Záznam dat: integrovaná paměť v kamerách 1GB. (optimalizovaně 4GB, závisle na rozlišení)
 • Čas nahrávání je závislý na rozlišení a na vzorkovací frekvenci
 • Čas závěrky: 1000 ns – 100 ms

Zařízení je dostupné v Laboratoři kardiovaskulární biomechaniky, konaktní osoba Ing. Hynek Chlup.

Stránka výrobce Dantec Dynamics.

Řešitelé:

Spolupráce:

Literatura: