Cz En

Muskuloskeletární systém a jeho náhrady

Testování spinálních šroubů (spolehlivost ukotvení v kosti)

Popis projektu:Upnutí fixačního štoubu v testovacím systému MTS

Vytrhávání šroubu z kosti-test

Příprava vzorků

Deformovaný šroub po provedení zkoušky

Cílem tohoto projektu bylo pull out experimentální testování spinálních šroubů od renomovaných firem (Aesculap, Johnson & Johnson, Medtronic). Šrouby jsou používány k zadní fixaci páteře. Dále bylo provedeno vzájemné porovnání šroubů a vyhodnocení výsledků. Byla testována spolehlivost a pevnost ukotvení šroubů v kosti. V Laboratoři mechanických zkoušek - ČVUT v Praze byla provedena rozsáhlá měření a navržena metodika tohoto testovaní. Na základě spolupráce se Spondylochirurgickým oddělení FN- Motol budou výsledky použity v klinické praxi.

doc. Ing. Radek Sedláček, Ph.D.

Řešitelé:

FN Motol, prof. Jan Štulík, MUDr. Tomáš Vyskočil

Spolupráce:

Literatura: