Cz En

Výzkum tkání, orgánových struktur a biomateriálů

Výzkum technických a biologických kompozitních materiálů

Popis projektu:

Projekt se zabývá výzkumem širokého spektra kompozitních materiálů, tj. od moderních technických kompozitů využívajících hybridních struktur po biologické kompozitní materiály (např. cévní stěna, chrupavka). Cílem projektu je získání dostatečného množství experimentálních dat, které reflektují mechanickou odezvu složitých kompozitních materiálů, a taktéž následné matematické modelování napěťově-deformační odezvy a dále formulace kritérií statického a cyklického porušování.

Prof. Ing. Svatava Konvičková CSc.Ing. Pavel Růžička, Ph.D.Ing. Hynek Chlup Ph.D.Ing. Josef Šepitka Ph.D.Ing. Jakub Kronek Ph.D.doc. Ing. Lukáš Horný Ph.D.

Řešitelé:

Spolupráce:

Literatura: