Cz En

Aplikované výsledky:

Patenty:

 • CZ 299109 B6 Kostní náhrady a výplně na bázi kompozitních materiálů a způsob jejich přípravy
 • CZ 299082 B6 Náhrada meziobratlového disku

Užitné vzory:

 • CZ 26336 U1 Dvoudílný biotribologický přípravek k testování otěru a součinitele tření materiálových dvojic
 • CZ 26216 U1 Kostní náhrady a výplně na bázi hybridních kompozitních materiálů s nano kalcium deficientním hydroxyapatitem
 • CZ 26215 U1 Kostní náhrady a výplně na bázi částicových kompozitních materiálů s nano kalcium deficientním hydroxyapatitem
 • CZ 26214 U1 Kostní náhrady a výplně na bázi částicových kompozitních materiálů se sub mikronovým bioapatitem
 • CZ 26213 U1 Kostní náhrady a výplně na bázi hybridních kompozitních materiálů se sub mikronovým bioapatitem
 • CZ 25740 U1 Vycházková hůl 
 • CZ 25739 U1 Rukojeť vycházkové hole 
 • CZ 23512 U1 Přípravek na broušení a dvouosou nanoindentaci biologických vzorků 
 • CZ 22997 U1 Částicové kompozitní náhrady kostní tkáně s nano fosforečnanem vápenatým 
 • CZ 23060 U1 Hybridní kompozitní náhrady kostní tkáně s nano fosforečnanem vápenatým 
 • CZ 22996 U1 Částicové kompozitní náhrady kostní tkáně s nano hydroxyapatitem 
 • CZ 22947 U1 Výměnný valivý dotyk pro úchylkoměry 
 • CZ 22946 U1 Hybridní kompozitní náhrady kostní tkáně s nano hydroxyapatitem
 • CZ 22983 U1 Náhrada meziobratlového disku 
 • CZ 21539 U1 Bioreaktor pro funkční tkáňové inženýrství 
 • CZ 19210 U1 Fixační objímka francouzké berle
 • CZ 18400 U1 Pružný člen kloubního pouzdra simulátoru kloubních náhrad 
 • CZ 18339 U1 Přípravek pro detekci zbytkové deformace v tepenné stěně 
 • CZ 17411 U1 Univerzální implantační manipulátor 
 • CZ 17476 U1 Umělé kloubní pouzdro simulátoru kloubních náhrad 
 • CZ 17312 U1 Hlavice totální náhrady kyčelního kloubu optimalizující rozložení kontaktního tlaku 
 • CZ 17214 U1 Fixační systém plastiky předního zkříženého vazu
 • CZ 17213 U1 Mechanický expansní systém obratlových těl 
 • CZ 16336 U1 Přípravek pro upevnění měřeného vzorku 
 • CZ 16327 U1 Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky  
 • SK 6331 U1 Bioreaktor pre funkčné tkaninové inžinierstvo
 • DE 202011106876 U1 Der Bioreaktor für funktionelles Gewebe Engineering
 • AT 13284 U1 Bioreaktor
 • RU 117920 U1 Bioreaktor dlja funkcional'noj tkanevoj inženerii
 • UA 80513 U1 Bioreaktor dlja funkcional'noji tkanynnoji inženeriji
 • ES 1077105 U Biorreactor para la formación de repuestos de tejidos
 • IT 276518 U1 Bioreattore per l'ingegneria tessutale funzionale

Autorizovaný software:

 • Daniel, M.: HIPSTRESS: 2005
 • Andrlíková, Z. - Růžička, P.: JEZDEC - software vyhodnocující sílu na cyklistický pedál: 2006
 • Horák, L. - Růžička, P.: CPRESS: 2006
 • Růžička, P.: KOLO - software pro sběr dat z cyklotrenažéru: 2006
 • Růžička, P.: Průřezové charakteristiky: 2006
 • Růžička, P. - Bendová, P.: MPT2006 - MRI Processing Tool: 2006
 • Sedláček, R.: BONDED JOINT: 2006
 • Hulan, M.: Imcontour5: 2007
 • Franta, L. - Mezera, M.: OPC klient v Excelu pro Simotion P350: 2008
 • Hulan, M.: Binary directions: 2008
 • Kryštůfek, J.: Scanner - Zpravování záznamu laserového scaneru na 3D data: 2008
 • Macková, H.: Experimentální rychlosti pulzní vlny: 2008
 • Macková, H. - Žitný, R.: Simulace pulzního proudění elastickou trubicí z Hookova materiálu: 2008
 • Růžička, P.: Temperature Data Acquisition Software: 2008
 • Vilímek, M.: HUMASS-02.0: 2008
 • Vilímek, M.: HUTEND-02.0: 2008
 • Žitný, R. - Horný, L.: BIOMAT 1 (Modelování inflačních a tahových testů hyperelastických materiálů): 2008
 • Žitný, R. - Macková, H.: Modely rozložení dob prodlení při nestacionárním průtoku: 2008
 • Bouda, T. - Růžička, P.: Stanovení materiálových vlastností parametrů Hybridního modelu UHMWPE: 2009
 • Daniel, M.: JHipstress: 2009
 • Goldmann, T.: Software pro výpočet síly a jejího směru působení z měření provedeného pomocí tenzometrické měrné korunky: 2009
 • Goldmann, T.: Software pro zobrazení dat z skenovacího akustického mikroskopu: 2009
 • Hulan, M.: Binary Directions 2: 2009
 • Hulan, M. - Chlup, H.: Imcontour7: 2009
 • Žitný, R. - Horný, L.: BIOMAT 2 (Modelování inflačních-extenzních-torzních a tahových testů hyperelastických materiálů): 2009
 • Bouda, T. - Růžička, P.: Implementace "Hybridniho" materiálového modelu UHMWPE pro implicitní MKP řešič Abaqus: 2010
 • Daniel, M.: DNA membrane encapsulation: 2010
 • Eichlerová, R. - Růžička, P.: TUHOST - diagnóza transplantované kloubní chrupavky: 2010
 • Horný, L.: Artery-thin-walled-tube: 2012
 • Horný, L. - Chlup, H.: Artery-thick-walled-tube: 2012
 • Chlup, H. - Horný, L.: SPaRT: 2012
 • Chlup, H. - Veselý, J. - Horný, L.: RPDM: 2012
 • Horný, L.: Thick-Walled-Vein-Elasticity: 2013
 • Horný, L.: Thin-Walled-Vein-Elasticity: 2013
 • Chlup, H.: ScanStat – rekonstrukce malých objektů po scanování laserovám profilometrem.: 2013
 • Chlup, H. - Veselý, J.: ImaLine - zpracování obrazu, detekce markerů a hran objektů: 2013