Cz En

Aktuality


Konference Human Biomechanics 2023

Česká společnost pro biomechaniku Vás zve na další ročník tradiční konference HUMAN BIOMECHANICS. Konference se koná ve dnech 26. až 28. 6. 2023 v Hotelu PORT na Máchově Jezeře.Cena prof. Valenty a prof. Čiháka za rok 2019

Prodloužen termín pro zaslání přihlášky do 15. 9. 2020.Cena prof. Valenty a prof. Čiháka za rok 2019

Nadační fond pro biomechaniku člověka spolu s Českou společností pro biomechaniku vyhlásily další kolo soutěže o Cenu prof. Valenty a prof. Čiháka za rok 2019 za nejlepší diplomové a disertační práce zaměřené na biomechaniku, obhájené v roce 2019/2020.
Laboratoř biomechaniky člověka

Laboratoř biomechaniky člověka (LBČ) je součástí ČVUT v Praze, Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky. V Laboratoři biomechaniky člověka je prováděn výzkum pohybu a jeho silových účinků, výzkum biologických tkání (měkkých i tvrdých), výzkum kardiovaskulárního systému, rozsáhlý je i výzkum v oblasti návrhu, konstrukce a testování kloubních náhrad. Hlavními předměty výzkumu jsou:

  • Biomechanika svalověkosterního systému a jeho náhrady
  • Biomechanika kardiovaskulárního systému a jeho náhrady
  • Výzkum tkání a orgánových struktur
  • Biomateriálové inženýrství

Laboratoř je vybavena speciálním testovacím zařízením MTS 858.2 MINI BIONIX, špičkovým softwarovým a hardwarovým vybavením pro numerické výpočtové analýzy (MKP nebo analýzu pohybu), experimentálním zařízením pro simulaci průtoku krve s pulsátorem SuperPump, aditivními technologiemi FDM a PolyJet, nanoindentačním systémem Hysitron TI 950 TriboIndenterTM a zatěžovacím systémem Zwick/Roell k provádění tahových zkoušek při dvouosé napjatosti nutné pro konstitutivní popis anisotropních materiálů jako jsou měkké tkáně a některé elastomery  (pro podrobný popis vybavenosti LBČ se podívejte na Pracoviště).

Při řešení projektů spolupracujeme s řadou výzkumníků, lékařů, nemocnic i s komerčními firmami.

Naše laboratoř vítá další spolupráci s národními nebo mezinárodními subjekty zabývajícími se biomechanikou nebo zdravotnickou technikou.

Vedoucí Laboratoře biomechaniky člověka je doc. Ing. Radek Sedláček, Ph.D.