Cz En

Dusíkem dopované titanové materiály: Studium teplotně závislé dopace v radiačně poškozené matrici

Popis projektu:

Dusíkem dopované titanové materiály budou připraveny iontovou implantací v kombinaci s tepelným zpracováním. Požadavky na zvýšení odolnosti proti opotřebení a korozní odolnosti budou řešeny tepelným zpracováním během iontové implantace. Cílem je maximální iontový transport, vysoká mobilita iontů a vakancí a vysoká kvantita TiN s perspektivou široké aplikace titanových materiálů zpracovaných pokročilými procesy využívající urychlené ionty. Tepelné zpracování v průběhu implantace a po implantaci pomůže objasnit jeho vliv na strukturu, atomovou reaktivitu, mobilitu iontů a vakancí a na užitné vlastnosti. Budou studovány souvislosti mezi výchozí mikrostrukturou, texturou, a podmínkami implantace na hloubkovou distribuci dusíku a na stechiometrii nitridů, které ovlivňují povrchové vlastnosti. Povrchy budou charakterizovány rentgenograficky, spektrochemicky, elektrochemicky a tribomechanicky v návaznosti na standardní analytické a zobrazovací metody.

Ing. Josef Šepitka Ph.D.

Řešitelé:

Spolupráce:

Literatura: