Cz En

doc. Ing. Lukáš Horný Ph.D.

417_thumb
Profil:

Lukáš Horný se zabývá biomechanikou srdečněcévního systému; zejména aplikacemi metod mechaniky kontinua k popisu odezvy cév na mechanické zatížení a souvislosti této odezvy s jejich vnitřní strukturou a jejím uspořádáním. 

V poslední době se pozornost sosutředí na:
(1) Vliv stárnutí (agingu) na biomechaniku a patobiomechaniku elastických tepen

(2) Biomechanickou interakci na rozhraních tepenná stěna-stent a aterosklerotická léze-stent
(3) Mechanické vlastnosti bioarteficiální chlopně
připravené metodami tkáňového inženýrství
(4) Vliv posmrtných změn a ex vivo skladování na mechanické vlastnosti tkání
(5) Kompozitní materiály s polymerní matricí
(6) Mechanické vlastnosti materiálů připravených elektrostatickým zvlákňováním (electrospinning, kolagen)

Homepage http://users.fs.cvut.cz/~hornyluk/home
Google Scholar http://scholar.google.com/citations?user=ZlkwbQ4AAAAJ&hl=cs
ResearchGate http://www.researchgate.net/profile/Lukas_Horny/

Lukáš Horný je spoluřešitel projektu aplikovaného výzkumu TA04010330 "Vývoj resorbovatelné kolagen-kalcium fosfátové nanovrstvy s řízenou elucí antibiotik pro zvýšení životnosti implantátů" podpořeného TAČR (2014-2017).

Lukáš Horný se podílí na výuce předmětů Biomechanika I a II a Projekt I, II a III v magisterském studiu.   Vedoucí obhájených DP 8x  Vedoucí obhájených BP 10x

Lukáš Horný vede volitelný předmět Patobiomechanika srdečněcévního systému

Aktuálně vedení studenti:
Ing. Ján Kužma, Ing. Jan Vodička, Ing. Jan Veselý a Ing. Tereza Voňavková (Ph.D. program), Mgr. Marek Netušil (MFF UK, Ph.D.)

Mechanika kontinua (nejen) pro patobiomechaniku

Pracoviště: Laboratoř kardiovaskulární biomechaniky;
Tel.: +420 224 359 741
Fax:
E-mail: lukas.horny@fs.cvut.cz
Osobní stránky: Homepage
Zpět