Cz En

Prof. Ing. Svatava Konvičková CSc.

77_thumb
Profil:

Odborná problematika:

Biomechanika svalově kosterního systému člověka a jeho náhrad, vnější a vnitřní osteosyntéza, biokeramické náhrady kyčelního a kolenního kloubu, experimentální výzkum v oblasti tuhých tkání, dentální biomechanika

Členství v komisích

 • předsedkyně oborové rady PGS studia "Biomechanika člověka", FS ČVUT
 • členka oborové rady PGS studia "Biomechanika", Univerzita Karlova
 • školitelka doktorandského studia oboru "Biomechanika člověka", FS ČVUT
 • školitelka doktorandského studia oboru "Biomechanika" na UK
 • členka státní komise pro obhajoby doktorandského studia oboru "Biomechanika člověka" na ČVUT a UK
 • členka oborové rady "Biomedicínská informatika" na 1. LF UK

Členství ve vědeckých společnostech:

 • European Society of Biomechanics - Strasburg, France
 • International Society of Biomechanics - Nedlands, Australia
 • ASME - USA - Biomedical devision
 • členka výboru České společnosti pro biomechaniku
 • členka Českého komitétu pro biomechaniku
Pracoviště: Laboratoř vývoje individuálních náhrad; Laboratoř vývoje individuálních náhrad; Laboratoř experimentální biotribologie;
Tel.: +420 224 352 511
Fax:
E-mail: svatava.konvickova@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Zpět