Cz En

Vývoj inovativních biotribologických prostředků pro obnovení mezní lubrikace

Popis projektu:

Projekt využívá znalosti, dovednosti a vybavení spoluřešitelů z oblasti ortopedie a traumatologie (2LF UK) a biotribologie (ČVUT v Praze) pro vytvoření nové generace kompozitních prostředků pro biotribologickou léčbu. Projekt vychází z dosavadních zkušeností řešitelů v oblasti výzkumu procesů tření v synoviálních kloubech, při kterých se identifikovala klíčová role amfifilních struktur pro procesy mezní lubrikace v lidském těle. Interdisciplinární tým, který bude vytvořen v rámci řešení daného projektu, umožní komplexní vývoj zdravotnických prostředků založených na přípravě nových amfilních produktů, testování a ověření jejich biotribologických vlastností v krátkodobých a dlouhodobých simulačních testech s uvážením formy následné klinické aplikace. Výstupem projektu bude prostředek pro léčbu onemocnění synoviálních kloubů, který v porovnání s dosavadními produkty má potenciál principiálně jiným způsobem snižovat mezní tření.

prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.Ing. Josef Šepitka Ph.D.

Řešitelé:

Spolupráce:

Literatura: