Cz En

Vliv nanotopografie povrchu na bioaktivní vlastnosti titanové slitiny s nízkým modulem pružnosti

Popis projektu:

Nanotopografie povrchu biomateriálů je důležitá pro adhezi buněk, jejich proliferaci a tudíž pro vhojení implantátu. Povrch titanu a jeho slitin je možné modifikovat na nano úrovni pomocí anodické oxidace, při které je povrch pokryt pravidelným polem nanotrubiček. Cílem projektu je teoreticky popsat interakci buněk a nanostrukturovaného povrchu na několika úrovních: od adheze proteinů až po ovlivnění tvaru buňky; využít tyto znalosti pro predikci optimální geometrie pole nanotrubiček a verifikovat tytovýpočty na základě měření adheze na nanostrukturovaném povrchu. Nanostruktury s volitelnou geometrií budou připravovány na nově vyvinuté slitině beta titanu TiNbTa, zatímco čistý titan a slitina Ti6Al4V budou sloužit jako referenční materiál. Proliferacebuněk na upraveném povrchu bude určena pomocí buněčných testů in vitro, adheze buněk a jejich mechanické vlastnosti budou kvantifikovány originální metodou měření na zařízení Hysitron Triboindenter. Výzkum může poskytnout nový pohled na interakce buněks nanostrukturovaným povrchem.

Ing. Josef Šepitka Ph.D.

Řešitelé:

Spolupráce:

Literatura: