Cz En

Diagnostika pohybového systému a sportovní aplikace

Charakteristika bércové protézy v cyklistice

Popis projektu:Experimentální vyšetření kinematických a silových parametrů v bércové protéze při cyklistice

Cílem této studie je kinematická analýza pohybu dolní končetiny s bércovou protézou a zjištění velikosti sil mezi protézou a pedálem během jízdy na kole. Síla vyvíjena při zátěži bude měřena pomocí tří tenzometrických snímačů umístěných na ose pedálu. Zaznamenané hodnoty budou telemetricky přenášeny do PC, kde bude deformace přepočtená na sílu a takto získaná data budou zpracována do podoby použitelné k následným výpočtům. Kinematické parametry budou vyšetřeny pomocí 2 videokamer a následného výpočtu 3D souřadnic významných bodů dolní konřetiny pomocí DLT transformace, která vyjadřuje vztah meziněkolika 2D obrazy a 3D prostorem.

Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D.

Řešitelé:

Spolupráce:

Literatura: