Cz En

Výzkum tkání, orgánových struktur a biomateriálů

Porézní kompozitní materiály s polyamidovou výztuží a siloxanovou matricí s nano-hydroxyapatitem jako biomateriály

Popis projektu:Optimalizace mechanických a biologických vlastností kompozitů modifikací matrice pomocí kalcium fosfátových nano a mikro prášků. Dostatečné množství těchto prášků jednak sladí mechanické vlastnosti kompozitu s vlastnostmi kosti (příznivější přijetí organismem a vhodná přestavba kosti), tak urychlí vytvoření pevného spojení s kostí.

Ukázka ověření schopnosti biokompozitů vytvářet pevné spojení s kostí pomocí loužení v simulované tělní tekutině - kalcium fosfátové precipitáty, které se vytvoří na povrchu loužených kompozitů, jsou známkou jejich bioaktivity.

Různý objem kalcium fosfátových prášků v matrici kompozitů ovlivňuje reakci kostních buněk (MG-63, snímky: Fyziologický ústav, AV ČR, v.v.i.).

Projekt se zabývá návrhem a vývojem kompozitních materiálů s optimální velikostí otevřených pórů a vhodnými mechanickými vlastnostmi jako náhradami kostní tkáně. Kompozit bude sestávat z polyamidové tkaniny uložené v siloxanové matrici, ve které budou pravidelně rozptýleny mikro- nebo nanokrystalky hydroxyapatitu. Na připravených kompozitech a implantátech jsou prováděny zkoušky in vitro, in vivo a histologické testy.

Ing. Petr Tichý Ph.D.doc. Ing. Radek Sedláček, Ph.D.doc. Ing. Tomáš Suchý , Ph.D.

Řešitelé:

Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR, v.v.i., Fyziologický ústav, AV ČR, v.v.i.

Spolupráce:

Literatura: