Cz En

Experimentální vybavení

Ultrazvukové měření rychlostních profilu v kapalinách – UVP-DUO-MX Monitor

Popis projektu:Systém UVP-DUO-Monitor

Měření rychlostního profilu proudící kapaliny v pevné a elastické trubici

Detekovaný rychlostní profil v trubici

Ultrazvukový systém HiDop 300 pro měření střední rychlosti toku kapaliny

UVP (Ultrasonic Velocity Profiling) označuje jak metodu, tak zařízení pro měření okamžité hodnoty rychlostního profilu v proudu tekutiny podél osy ultrazvukového paprsku pomocí detekce dopplerovského posuvu odraženého ultrazvuku v závislosti na čase. UVP může měřit v různých kapalinách a ve velkém rozsahu aplikací. Parametry UVP Monitoru jsou optimalizovány především pro měření ve vodě. Je to nejběžnější měřená kapalina. UVP může být používáno v mnoha neprůhledných jednofázových médiích, ve kterých by měření konvenčními metodami bylo prakticky nemožné. Je ale nutné věnovat značnou pozornost vlastnostem šíření ultrazvuku ve vícefázových a vícesložkových systémech. To platí i pro základní dvoufázový systém kapalina-plyn. US snímač může být umístěn v kapalině i vně stěny měřeného kanálu nebo trubice. UVP může detekovat i zpětné proudění v každém místě měření. Dopplerovská frekvence je ve přímém fyzikálním vztahu k rychlosti proudění, nepotřebuje UVP metoda kalibraci. Je ale zapotřebí znát rychlost zvuku v měřené kapalině. Rychlost profilu se měří a zobrazuje v reálném čase, takže můžete přímo optimalizovat tok, nebo lze použít UVP-DUO Monitor jako on-line zpětnou vazbu. Pomocí časové posloupnosti měřených rychlostních profilů je možné stanovit typ proudění, výkonové spektrum, histogramy a další důležité údaje.

Technická data

 • Mobilní systém
 • Disponujeme: sonda 4 MHz - 2 ks, sonda 8 MHz - 2 ks

Pro vodu - rychlost zvuku v médiu: 1480 m/s

Sonda 4 MHz

 • Největší měřitelná vzdálenost: 100 – 750 mm
 • Maximální měřitelný průmět rychlosti tekutiny: 658 – 91 mm/s
 • Rozlišení rychlosti: 5.2 – 0.72 mm/s
 • Průměrný čas měření profilu: 4.3 – 32.4 ms
 • Opakovací frekvence pulzů: 7400 – 987 Hz
 • Průměr odrazné částice: 93 mm
 • Vlnová délka ultrazvuku: 0.37 mm
 • Délka blízkého pole: 43.2 mm
 • Divergence ve vzdáleném poli: 1.4 °

Sonda 8 MHz

 • Největší měřitelná vzdálenost: 100 – 750 mm
 • Maximální měřitelný průmět rychlosti tekutiny: 329 – 45 mm/s
 • Rozlišení rychlosti: 2.6 – 0.35 mm/s
 • Průměrný čas měření profilu: 4,3 – 32,4 ms
 • Opakovací frekvence pulzů: 7400 – 987 Hz
 • Průměr odrazné částice: 46 mm
 • Vlnová délka ultrazvuku: 0.19 mm
 • Délka blízkého pole: 86.5 mm
 • Divergence ve vzdáleném poli: 0.68 °

Zařízení je  dostupné v Laboratoři kardiovaskulární biomechaniky, konaktní osoba Ing. Hynek Chlup.

Stránky produktu u jeho výrobce Met-Flow.

Řešitelé:

Spolupráce:

Literatura: