Cz En

Aktuality

Cena prof. Valenty a prof. Čiháka za rok 2019

Nadační fond pro biomechaniku člověka spolu s Českou společností pro biomechaniku vyhlásily další kolo soutěže o Cenu prof. Valenty a prof. Čiháka za rok 2019 za nejlepší diplomové a disertační práce zaměřené na biomechaniku, obhájené v roce 2019/2020.

Nadační fond pro biomechaniku člověka vyhlásil další kolo soutěže o Cenu prof. Valenty a prof. Čiháka za rok 2019. Mladí vědečtí pracovníci (do 35 let) mohou zasílat své disertační práce zaměřené na biomechaniku spolu s životopisem a soupisem publikací ve formátu PDF na e-mail jana.vondrova@fs.cvut.cz, uzávěrka je 31. 8. 2020 15.9.2020. Nejlepší práce získá 15 000,- Kč.

 

Česká společnost pro biomechaniku vyhlašuje soutěž o nejlepší diplomovou práci za rok 2019 v oblasti biomechaniky. Práci a přílohy (abstrakt, posudek vedoucího a posudek oponenta, kontaktní údaje včetně písemné adresy) zašlete prof. Mateji Danielovi na e-mail matej.daniel@fs.cvut.cz do 31. 8. 2020 15.9.2020. Nejlepší práce bude oceněna 10 000,- Kč.

  

Termín předávání cen je stanoven na 19. 10. 2020 od 15:00 v Karolinu (Praha 1, Ovocný trh 5).

Autor: Ing. Jana Vondrová

Zpět