Cz En

Aktuality

Vyhlášení soutěže o Cenu prof. Valenty a prof. Čiháka za rok 2018

Nadační fond pro biomechaniku člověka spolu s Českou společností pro biomechaniku vyhlásily další kolo soutěže o Cenu prof. Valenty a prof. Čiháka za rok 2018 za nejlepší diplomové a disertační práce zaměřené na biomechaniku, obhájené v roce 2018/2019.

Nadační fond pro biomechaniku člověka vyhlásil další kolo soutěže o Cenu prof. Valenty a prof. Čiháka za rok 2018. Mladí vědečtí pracovníci (do 35 let) mohou zasílat své disertační práce zaměřené na biomechaniku spolu s životopisem a soupisem publikací ve formátu PDF na e-maily: svatava.konvickova@fs.cvut.cz a jana.vondrova@fs.cvut.cz, uzávěrka je 30. 4. 2019. Nejlepší práce získá 15 000,- Kč. Více informací naleznete na webu NF BMČ.

 

Česká společnost pro biomechaniku vyhlašuje soutěž o nejlepší diplomovou práci za rok 2018 v oblasti biomechaniky. Práci a přílohy (abstrakt, posudek vedoucího a posudek oponenta, kontaktní údaje včetně písemné adresy) zašlete PhDr. Martě Hruškové na e-mail marta.hruskova@lfmotol.cuni.cz  do 30. 4. 2019. Nejlepší práce bude oceněna 10 000,- Kč.

  

Ceny budou předány 11. června 2019 od 15.00 hod. v Karolinu (Ovocný trh 3, Praha 1).

Autor: Ing. Jana Vondrová

Zpět